Starfslýsing félagsliða

Störf félagsliða eru gefandi og fjölbreytt, þau byggja á ábyrgð og mannúð

Starfslýsing félagsliða

Félagsliði vinnur á félags-, heilbrigðis- og menntasviði við að aðstoða einstaklinga sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda við athafnir daglegs lífs og styðja þá til sjálfshjálpar.

Þeir aðstoða og leiðbeina einstaklingum við að sinna félagslegum og líkamlegum  þörfum.

Félagsliðar búa yfir þekkingu til að greina af innsæi mismunandi aðstæður fólks og geta metið á faglegan hátt hvenær þörf er á aðstoð, til að ýta undir frumkvæði og sjálfstæði hjá þjónustunotendum.

Markhópurinn er einstaklingar með fötlun, geðraskanir, aldraðir, langveikir og aðrir sem vegna fötlunar eða sérstakra aðstæðna þurfa stuðning  til lengri eða skemmri tíma.

Félagsliði hefur þekkingu á þeim úrræðum sem til eru og veit hvar nálgast má viðeigandi upplýsingar.

Félagsliði vinnur í samstarfi við annað fagfólk að gerð einstaklings- og þjálfunaráætlana.

Hann vinnur náið með öðrum fagstéttum og hefur samskipti við aðstandendur og aðra sem að málum koma.

%d bloggers like this: